Tory Burch Outlet

Tory Burch แบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากอเมริกา

Tory Burch LLC เป็นแบรนด์แฟชั่นระดับกลางของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดยนักออกแบบชาวอเมริกัน Tory Burch ในปี 2547 และได้กำหนดนิยามใหม่ของความหรูหราแบบอเมริกันด้วยมุมมองระดับโลก วัตถุประสงค์ของบริษัทคือการให้อำนาจแก่สตรีและผู้ประกอบการสตรี Tory Burch ก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในปี 2547 และได้กำหนดนิยามใหม่ของความหรูหราแบบอเมริกันด้วยมุมมองระดับโลก